602 299 399 | 41 368 80 41 | 41 368 81 61

Znak A-30 folia I gen.900 mm "Inne niebezpieczeństwo"

88,00 zł

(netto)

108,24 zł (brutto)

  Chwilowy brak towaru
Powiadom mnie, gdy będzie dostępny
  Towar bliski wyczerpaniu


 

Znak A-30 900mm folia I gen.

- uchwyty do znaku GRATIS

Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.
Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.
T-8 - miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe,
T-10 - przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,
T -11 - przeprawę promową,
T-12 - podłużny uskok nawierzchni,
T-13 - odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein,
T-14 - miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce,
T-15 - miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu,
T-16 - miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce,
T-17 - granicę państwa,
T-18 - nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
Tabliczka T-16 może być powtórzona bez znaku A-30 bezpośrednio przed miejscem wjazdu na drogę pojazdów uprzywilejowanych.

Znak ostrzega zbliżaniu się do niebezpiecznych miejsc innych niż oznaczone innymi znakami ostrzegawczymi (A-1 do A-29 i A-31 do A-34) oraz zobowiązuje uczestników ruchu do zachowania szczególnej ostrożności.

Pod znakiem mogą być umieszczone:

1. T-1 "Tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego" (bez niej odległość od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 m do 300 m na drogach, na których dopuszczalna prędkość pojazdów przekracza 60 km/h, a do 100 m na pozostałych drogach).

2. T-2 "Tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" (jeżeli długość odcinka przekracza 500 m).

3. T-3 "Tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo"

4. T-7 "Tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe" (stosowana wraz z T-10)

 

5. T-8 "Tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe"

6. T-10 "Tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze" (w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu)

7. T-11 "Tabliczka wskazująca przeprawę promową"

8. T-12 "Tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni" (umieszczana przed początkiem uskoku powstałego wskutek okresowo przerywanych robót drogowych)

9. T-13 "Tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein"

10. T-14 "Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce" (umieszczana przed miejscem częstych potrąceń pieszych)

15. T-15 "Tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu"

16. T-16 "Tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce"

18. T-17 "Tabliczka wskazująca granicę państwa"

19. T-18 "Tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce"

Należy on do grupy znaków ostrzegawczych i grupy znaków drogowych pionowych. Obowiązują dla nich następujące reguły:

1. znaki ostrzegawcze w postaci znaków świetlnych, na których symbole barwy białej znajdują się na czarnym tle, mają takie samo znaczenie, jak znaki w postaci tarcz z czarnymi symbolami. Przepis ten stosuje się odpowiednio do symboli i napisów na tabliczkach pod znakami.

2. znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi z kolei powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

3. kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.