602 299 399 | 41 368 80 41 | 41 368 81 61

Zawartość niniejszego serwisu internetowego jest własnością FHU P-MASZ i chroniona jest przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Informacje umieszczone na tej stronie internetowej nie są wiążące, a ich umieszczenie ma charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu prawa cywilnego. Wszelkie nazwy, znaki graficzne oraz znaki handlowe, a także fotografie wykorzystane w niniejszym serwisie internetowym są własnością zastrzeżona dla ich właścicieli i zostały zużyte wyłącznie w celu identyfikacji. Dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego zostały podane właściwie, a także z należytą starannością FHU P-MASZ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, niekompletność lub nieaktualność informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na tych informacjach. FHU P-MASZ nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu. Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu. FHU P-MASZ zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawiania informacji zawartych na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących strony WWW prosimy o kontakt.