602 299 399 | 41 368 80 41 | 41 368 81 61

Znak B-2 folia I gen. 800 mm "Zakaz wjazdu wszelkich pojazdów"

125,00 zł

(netto)

153,75 zł (brutto)

  Chwilowy brak towaru
Powiadom mnie, gdy będzie dostępny
  Towar bliski wyczerpaniu


Znak B-2 800mm folia I gen.

- uchwyty do znaku GRATIS

Oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.
Umieszczona pod znakiem B-2 tabliczka T-22 wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów.

Stosuje się go:

  • na drogach, na których ustalono jeden kierunek ruchu
  • na drogach o dwóch jezdniach jednokierunkowych, jeżeli szerokość pasa dzielącego jezdnie jest większa od 6 m; znak umieszcza się wted przy lewej jezdni, również w miejscach do zawracania
  • na wysepkach kanalizujących ruch, jeżeli nie można umieścić znaku C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku"
  • w miejscach, w których ustalono tylko wyjazd z obiektu przydrożnego, np. parkingu czy stacji benzynowej; w obiektach zajmujących znaczną powierzchnię znak ten można umieścić również dla wskazania, że wyjazd z obiektu, w miejscu wjazdu do niego, jest zabroniony
  • jeśli istnieje potrzeba zamknięcia z jednej strony wjazdu na drogę dwukierunkową

Może pod nim być umieszczona informacja, jakich pojazdów nie dotyczy (np. "Nie dotyczy karetek pogotowia").

Mogą pod nim również być umieszczone:

1. T-20 "Tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje".

2. T-21 "Tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje" (bez niej obowiązuje od miejsca ustawienia).

3. T-22 "Tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych".

Może być on umieszczony pod:

1. znakiem E-17a "Miejscowość" (oznacza to, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

2. znakiem D-42 "obszar zabudowany" (oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-43 "koniec obszaru zabudowanego" lub E-18a "koniec miejscowości", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

3. znakiem D-52 "strefa ruchu" (oznacza, że zakaz obowiązuje do znaku D-53 "koniec strefy ruchu", z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem).

Należy on do grupy znaków zakazu i grupy znaków drogowych pionowych. Obowiązują dla niego następujące reguły:

1. może być ograniczony dla niektórych uczestników ruchu - informacja precyzująca, jakich pojazdów dotyczy (np. podająca rodzaj lub masę), może być umieszczona na znaku albo tabliczce

2. mogą być z niego wyłączeni pewni uczestnicy ruchu lub rodzaje pojazdów - wtedy stosowana jest tabliczka "Nie dotyczy...", która nie może zawierać zbyt ogólnikowego napisu (np. "Nie dotyczy ruchu lokalnego").

3. umieszczony na znaku zakazu albo tabliczce napis określający dni lub okres doby oznacza, że zakaz obowiązuje w tym czasie.

4. znaki zakazu obowiązują na drodze, na której są umieszczone, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

5. znak drogowy pionowy umieszczony po prawej stronie jezdni lub nad jezdnią dotyczy kierujących znajdujących się na wszystkich pasach ruchu; jeżeli jednak znaki są umieszczone nad poszczególnymi pasami ruchu, to znak dotyczy tylko kierujących znajdujących się na pasie, nad którym znak jest umieszczony. Znak umieszczony po lewej stronie jezdni lub pasów ruchu stanowi z kolei powtórzenie znaku umieszczonego po prawej stronie, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

6. kierujący jest obowiązany stosować się do znaku drogowego pionowego umieszczonego na wysyłającym żółte sygnały błyskowe pojeździe, który wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne.